Historien

Årslev Forsamlingshus’ Historie

Begyndelsen til Årslev Forsamlingshus blev taget af 17 skytter der den 18. juli 1887 ved et møde på skolen tegnede sig for kr. 301, der ved yderlig tegning voksede til kr. 738. Herefter valgtes en bestyrelse på 7 medlemmer med gårdejer Peter Nielsen, Lundegaard som formand. Grunden til huset blev skænket af gårdejer Rasmus Madsen, Aarslevgaard.

Huset blev opført af Tømrermester Jens Rasmussen, Sdr. Næraa og kom til at koste knap kr. 3.000.-.

Huset blev indviet den 27. november 1888.

60 år efter var der 3 jubilæer, nemlig Aarslev Forsamlingshus, Aarslev Skytteforening og Aarslev Gymnastikforening.

Det var næppe tilfældigt, at disse tre virkeområder så dagens lys samtidig. De havde hver for sig sin bestemte mission, men de havde alle tre den opgave at virke opdragende, løfte, berige og dygtiggøre den jævne danske kvinde og mand.

Den 7. maj 1942 overgik Forsamlingshuset til Årslev Kommune for en pris på kr. 6.000,-.

Efter en udvidelse blev huset inddraget til skolebrug i henhold til skoleloven af 1937.

Forsamlingshuset gennemgik en ombygning 1943 og blev herefter brugt til forskole.

Under en del af Danmarks besættelse blev forsamlingshuset også anvendt til flygtninge.

Af de aktiviteter der er foregået i forsamlingshuset kan i flæng nævnes:

Danseskole, Begravelser, Badminton, Bordtennis, Bankospil hver torsdag siden 1970, Ok klubben, Årslev Pensionistforening, Afholdelse af generalforsamlinger i mange af områdets foreninger og Private Fester.

Skolen ophørte med at bruge forsamlingshuset 1966, på dette tidspunkt havde kommunen opført Bøgehøjskolen og flyttet alle aktiviteterne dertil.

I 1999 ønskede kommunen at afhænde forsamlingshuset. Nogle beboere tog initiativ til at købe huset for 1 kr. Og foreningen Årslev Forsamlingshus blev stiftet på en generalforsamling den 4. maj 1999.